Μελίνας Μερκούρη 3, Μασταμπάς

Format

25 15
 • Εγκατάσταση λειτουργικού
 • Windows
 • Linux
 • Pricing table list item
 • Pricing table list item

Web Design

Επικοινωνήστε μαζι μας
 • responsive design
 • e-shops
 • e-mails
 • Pricing table list item
 • Pricing table list item

Πωλήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Σταθεροί υπολογιστές
 • Φορητοί υπολογιστές
 • Περιφερικά Η/Υ
 • Pricing table list item
 • Pricing table list item

Υπηρεσίες δικτύων

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Εγκατάστασεις
 • Routers
 • Pricing table list item
 • Pricing table list item
 • Pricing table list item

Αφαίρεση ιών

25 15
 • Αφαίρεση ιών
 • Αφαίρεση malware
 • Αφαίρεση trojan

Αντίγραφα ασφαλείας

25 15
 • Backup
 • Backup
 • Backup

Ανάκτηση δεδομένων

25 15
 • HDD restore
 • Διαγραμμένα αρχεία
 • Κατεστραμμένα αρχεία

Καθαρισμός

25 15
 • Desktop
 • Laptop
 • Fans
Close Menu